Последни новини

МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ

20160526_163921-1024x576

тел: 

0889 65 79 45 – Председател на МО

0887 47 15 15 – РС на БСП, от 14,00 до 18,00 ч. всеки работен ден

02 872 03 25 – РС на БСП, от 14,00 до 18,00 ч. всеки работен ден

e-mail:

mobspizgrev@gmail.com

bspizgrev@abv.bg

Адрес:

гр. София 1113, ж.к. „Изток“, ул. „Пиер Дегейтър“ № 1

От 14:00 до 18:00 ч. всеки работен ден.

karta