Последни новини

Районната организация на БСП Изгрев – с нова структура. Районната конференция ще се проведе на 20 юли

Районната организация на БСП влиза в предизборната кампания за президент и вицепрезидент с нова структура и новосформирани основни организации

Районният съвет и Районната контролна комисия на БСП проведоха съвместно заседание на 08.07.2016 г. Това беше последното заседание преди горещата предизборна есен и очаквано дневният ред бе наситен с проекти за решения.

Най-важното решение, което РС прие, е това за създаването на нова структура на Районната организация на БСП. Структурната реформа е първата в районната организация след 1989 г. Основните партийни организации от 47 стават 23, от които 16 са териториални, а 7 – клубове по интереси. Четири от седемте клуба са младежки партийни организации. Новосформираните ОПО бяха регистрирани с решението на РС и ще бъдат вписани в Единния класификатор на основните организации към НС на БСП.IMG_4884

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент бяха приети две решения – за сформиране на Районен предизборен щаб и за свикване на второто заседание на ХХ-та Районна конференция на БСП.

Председател на щаба е председателят на РС на БСП Цветелин Софрониев, а заместник председатели са Бойко Борисов – зам. председател на РС, и Невелина Стойнева – член на ИБ на РС на БСП. Членове на РПЩ са зам. председателите на РС Делян Георгиев и Мариян Георгиев, и членовете на ИБ Тодор Канев, Даниел Тунчев, Ирина Петрова, Иван Рачев и Любомир Пелов. По традиция в състава на РПЩ влизат бившите председатели на РС на БСП Мичо Райковски и Альоша Даков, както и издигнатите от Районната организация на БСП народен представител и евродепутат – съответно Стоян Мирчев и Момчил Неков.

РС реши второто заседание на ХХ-та Районна конференция на БСП да се проведе на 20.07.2016 г. от 18,30 ч. С решението бе определен дневния ред, работните органи, правилата за работа и графика на провеждането на конференцията. Делегатите на конференцията ще утвърдят предложенията на основните организации за кандидати за президент и вицепрезидент от името на БСП и същите ще бъдат представени в НС като предложения на социалистите от Район „Изгрев“. Събранията на ОПО трябва да се проведат до 18 юли.

На заседанието на РС бяха приети и три доклада – за резултатите от проведеното общопартийно допитване в района, за сайта и фейсбук-страницата на районната организация, и за възобновяване на дейността на Районния дискусионен клуб „Червена звезда“.

Направени бяха и някои уточнения по организацията за посещението на групата социалисти от района на честването на 125-годишнината от основаването на БСП на връх Бузлуджа в края на този месец.

Следващото заседание на РС на БСП ще бъде през месец септември, с което ще се постави началото на предизборната кампания на БСП в Район „Изгрев“.