Последни новини

Позиция на ИБ на НС на БСП от 23 август 2016 г. за прекратяване на преговорите с АБВ

ИБ на БСП взе решение да прекрати преговорите с АБВ за коалиционно споразумение и да предложи на НС на БСП кандидат-президентската двойка да бъде регистрирана с Инициативен комитет

На свое заседание на 23 август 2016 г. ИБ на БСП взе решение да прекрати преговорите с АБВ за коалиционно споразумение и да предложи на НС на БСП кандидат-президентската двойка да бъде регистрирана с Инициативен комитет. В позицията на Изпълнителното бюро се казва следното:

От досегашните разговори стигнахме до извода, че не можем да постигнем съгласие по принципни въпроси:

  1. Не приемаме, че кандидатурата на Румен Радев издигната от НС на БСП е „равно отдалечена или равно приближена“, така както беше формулирана от партньорите в разговорите. Румен Радев е кандидат на БСП, национална фигура с широка подкрепа.
  2. Не приемаме предложената от АБВ политическа формула за коалиция. Считаме, че БСП има водеща роля в лявото политическо пространство и това би следвало да намери своето място в коалиционните отношения.
  3. Считаме, че кандидатурите ни ще намерят по-широка обществена подкрепа надхвърляща партийната коалиция. В настоящата обстановка перспективата е пред по-отворен формат за политическо сътрудничество.
  4. Не можем да постигнем разбирателство по нееднократно изразената позиция от АБВ за увеличаване на конституционните правомощия на президента. За БСП парламентарната република е най-подходящата политическа форма за реализиране на конституционните и демократични права на гражданите.
  5. Не приемаме предложената от АБВ форма коалицията да има двама председатели, както и възможността всяка партия едностранно да сключва други коалиционни споразумения. НС на БСП прие платформа за участие в президентските избори с ясно очертана лява политика и идеи, с които не можем да правим компромиси.