Последни новини

За 12 октомври е насрочено заседание на Изпълнителното бюро на РС на БСП, Район „Изгрев“

Предстои провеждането на разширено заседание на РС на БСП

ИБ на РС на БСП ще проведе заседание на 12.10.2016 г. На него ще се обсъди хода на предизборната дейност в Район „Изгрев“ и ще се набележат мерки за нейното оптимизиране в заключителната част на кампанията за президент и вицепрезидент в района. Също така, по разгледаните въпроси ще бъде насрочено разширено заседание на РС, РКК, председателите и членовете на ИБ на ОПО и делегатите на Районната конференция.