Последни новини

Изпълнителното бюро на РС на БСП разгледа хода на предизборната кампания в Район „Изгрев“ и свиква разширено заседание с партийния актив

На 24.10.2016 г. ще се проведе заседание на РС на БСП, в което участие ще вземат председателите на ОПО и делегатите на Районната конференция на БСП Изгрев. На него ще се приемат решения за оптимизиране на заключителната част на предизборната кампания в района. Основно ще се работи в две насоки – максимално широко разясняване на позицията на БСП по въпросите от националния референдум и активно участие на социалистите и симпатизантите в мероприятията на територията на района. Акцентът в тях е отбелязването на 29-годишнината от обособяването на Район „Изгрев“ като самостоятелна административно-териториална единица в столичния град. Празникът ще се проведе на 28 октомври от 16,00 ч. в градинката при КАТ – София.