Последни новини

БСП: Общински служители в „Изгрев“ потъпкват закона, отказват да приемат заявления за гласуване в подвижна секция

Служители от районната администрация в „Изгрев“ са отказали да приемат заявленията на семейство Колеви от квартал „Изток“ за гласуване в подвижна секция. За това алармира председателят на БСП в район „Изгрев“ Цветелин Софрониев.

„Мотивът бил, че решенията им на ТЕЛК са с изтекъл срок. А според Закона за интеграция на хора с увреждания и Кодекса за социално осигуряване, когато човек навърши пенсионна възраст, тези решения стават пожизнени, какъвто е случаят на възрастните съпрузи. Те се обърнаха към мен за помощ. В нашия район вече е сигурно, че ще има подвижна избирателна секция, тъй като са подадени необходимия брой заявления. Според закона, за да бъде създадена такава секция, трябва да има поне 10 заявления. До 31-и октомври всеки избирател, който желае да упражни правото си на вот в подвижна избирателна секция, може да подаде заявление за включване в избирателния списък“, обясни Цветелин Софрониев.

Той добави, че служителите от общинска администрация нямат право да отказват да приемат заявления за записване в избирателния списък за гласуване в подвижна избирателна секция. Най-малкото защото всяка администрация е длъжна да приеме всяко едно заявление, а съответните експерти да го разгледат и след това да се произнесат. „Възрастните хора трябва да са наясно с това. Още повече, че в Избирателния кодекс е предвидено хората с увреждания да могат безпроблемно да упражнят своето право на глас по този начин – чрез подвижни избирателни секции. И изтекъл срок на ТЕЛК на хора в пенсионна възраст по никакъв начин не е основание техните заявления да не бъдат приемани“, заяви районният председател на БСП в „Изгрев“.

Източник: http://hashtag-bg.com/