Последни новини

РС на БСП насрочи за 28 януари отчетно заседание на Районната партийна конференция, когато ще бъдат определени и кандидатите за народни представители от БСП Изгрев

На провелото се на 07.12. последно за 2016 г. заседание на РС, БСП Изгрев отчете резултатите и извършената дейност в президентските избори и откри отчетната кампания в Районната партийна организация. Тя ще завърши с провеждане на 28.01.2017 г. на третото заседание на ХХ-та Районна конференция на БСП, чийто дневен ред включва:  Отчетен доклад за 2016 г.; Предложения от районната организация по проектите за нов Устав и за Предизборна програма на БСП; Излъчване на кандидатите на районната организация за народни представители; Приемане на решение на конференцията.

В работата на заседанието на РС взеха участие членовете на РКК, председателите на ОПО, делегатите на районната конференция, както и излъчените от БСП членове на секционните избирателни комисии, представителите, застъпниците и наблюдателите в президентските избори.

Гост на заседанието беше Председателят на Столичната организация на БСП Калоян Паргов.