Последни новини

Изпълнителното бюро на РС на БСП ще проведе първото си заседание за годината на 17 януари

На 17.01.2017 г. ИБ на РС на БСП – Район „Изгрев“ ще проведе първото си заседание през тази година. В дневния му ред са включени обсъждане и приемане на проектите за документи на Районната конференция, насрочена за 28 януари – политически доклад, работни органи, правила за работа, график за провеждане и решения.

Ще бъде обсъден и хода на отчетната кампания в Районната организация на БСП и ще бъде насрочено заседание на Районния съвет преди конференцията.