Последни новини

Районният съвет на БСП ще проведе заседание на 25 януари и ще затвори листата на кандидатите за народни представители от Район „Изгрев“, предложени от основните партийни организации

Вчера Изпълнителното бюро насрочи за 25.01.2017 г. заседание на Районния съвет на БСП. Определеният дневен ред включва приемане на план за работата на РС за първото полугодие, приемане на бюджета на районната организация за 2017 г. и определяне на работните органи, правилата за работа и графика за провеждането на предстоящото на 28 януари заседание на Районната конференция на БСП.

До 22.01.2017 г. е срокът за предложенията на основните организации за кандидати на БСП Изгрев за народни представители. РС на БСП ще разгледа окончателния списък, който ще бъде предложен на конференцията. До този момент кандидатите, издигнати от ОПО, са 8. От тях, след тайно гласуване, четирима ще бъдат предложени на Градската конференция за включване в листата на 23-ти многомандатен избирателен район в София. Градската конференция ще се проведе на 11 февруари, когато ще стане ясно окончателното подреждане на листите в трите столични избирателни райони – 23-ти, 24-ти и 25-ти.