Последни новини

Окончателно – осем претенденти за четири позиции, издигнати от основните организации на БСП Изгрев, за кандидати за народни представители

На 25 януари Районният съвет „затвори“ листата с предложенията на ОПО за кандидати за народни представители от БСП, Район „Изгрев“. Предложени са 8 социалисти – членове на районната организация. От тях Районната конференция, която ще се проведе в събота – 28 януари, ще излъчи четиримата кандидати от БСП Изгрев, които ще попаднат в листата за народни представители от 23-ти многомандатен избирателен район. Окончателната й подредба ще се извърши на Градската конференция на 11 февруари.

Други въпроси, които бяха разгледани на заседанието на РС на БСП вчера, са плана за работа на районната организация за първото полугодие на 2017 г., отчета на бюджета за 2016 г., новия бюджет за тази година, работните органи на конференцията в събота, правилата за работата й и графика й за провеждане. Последните три, заедно с определеният през декември от РС на БСП дневен ред на конференцията, ще бъдат представени на делегатите за утвърждаването им.