Последни новини

Даниел Тунчев: Виждам, че младежкият устрем може да бъде креативен, съзидателен, изграждащ устои и ценности

Защо приех номинацията да бъда предложен като кандидат за народен представител от квотата на „БСП за България“ в 23 МИР София – град? Приех тази номинация, защото виждам, че е необходима промяна! Виждам, че младежкият устрем може да бъде креативен, съзидателен, изграждащ устои и ценности! Виждам, че това е алтернативата, която може да промени държавното управление и модела на поведение на властимащите! Това е възможност да се боря за политиките и ценностите, които отстоявам, а именно борбата за изграждане на една по-справедлива, социална и равноправна държава! В Парламента са необходими личности, които да отстояват принципи и с действията си да защитават интересите на всички български граждани. Необходими са ни последователни и социалноангажирани политици, които да милеят за бъдещето на България! Не мога да се примиря с факта, че всяка година България напускат между 35000 и 40000 души. Не мога да се примиря с неравноправието и класовата дискриминация; с обстоятелството, че България е на последно място в ЕС по жизнен стандарт на населението. Не съм съгласен да бъде ограбвано природното богатство на страната ми, а в същото време да гледаме навсякъде пустеещи земи. Противопоставям се на безхаберието в здравната сфера, образованието, спорта и културата. Поставям си въпросите дали е национален приоритет демографската катастрофа, вътрешната и външната сигурност на държавата ми. Именно поради тези причини се включвам в изборната надпревара необременен и изпълнен с надежда и оптимизъм. Необходими са дела, а не думи. Вярвам в победата и смятам, че със задружни общи усилия бихме могли да съхраним устоите на българщината!

Източник: https://www.facebook.com/Tunchev.Daniel/?fref=ts