Последни новини

БСП Изгрев реши: Издига кандидатурата си за кмет още през следващата година

На съвместно заседание с Районната контролна комисия, проведено на 11 април, Районният съвет на БСП прие анализа на резултатите и на предизборната дейност на Районната организация в изборите за 44-то Народно събрание през 2017 г. Оценката за постигнатите резултати и извършената предизборна дейност е добра.

Според анализа на резултатите, в рамките на половин година числеността на нашите избиратели е над 4 500 – втори резултат на парламентарни избори в последните 8 години. Забелязва се устойчиво присъствие на Районната организация на БСП в национални избори. Самият резултат е с десетки проценти по-висок от резултата ни от последните парламентарни избори през 2014 г. и почти утроен резултат на местните избори през 2015 г. За сравнение – в изборите за 43-то Народно събрание през 2014 г. БСП е трета политическа сила след ГЕРБ и Реформаторския блок, с 2 900 гласа и 19%. На местните избори през 2015 г. БСП отново е трета с 1 700 гласа и 16%.

В процентно изражение настоящият резултат е дори по-висок от резултата ни на първия тур на президентските избори – 29,00% срещу 28,50% миналата година.

Въпреки, че постигнатият резултат от 4 554 гласа (64 гласа след ГЕРБ) е все още далече от онези 5 200 на парламентарните избори през 2013 г., той е добра основа за следващите местни избори през 2019 г., които са най-важните за всяка местна структура. Това, заедно с изборите за Европейски парламент през същата година, са предстоящите следващи избори, ако преди тях не се явим отново на предсрочни парламентарни. За сведение настоящият кмет на района бе избран през 2015 г. след като получи 4 100 гласа на първия тур и 2 000 гласа на втория.

РС на БСП счита, че успехът на местните избори няма да дойде сам и по лесен начин. Ние трябва да започнем отрано подготовката си за тези избори през 2019 г., за да проведем мащабна, продължителна и пълноценна местна кампания. Затова според нас е добре да излъчим кандидатурата си за кмет още през следващата година, а кандидатурите си за общински съветници – в началото на 2019 г. Кандидатът ни за кмет, заедно с ръководството на РС на БСП, трябва да разработят подробна, конкретна и обхватна предизборна платформа, в която да бъдат отразени всички проблеми в Район „Изгрев“ и възможностите за разрешаването им. В тази връзка, РС на БСП реши кандидатът за кмет на района от името на Районната организация на БСП да бъде излъчен по време на отчетната кампания в районната организация през 2018 г.

Районният съвет на БСП изказва своята благодарност към всички членове, симпатизанти и избиратели в Район „Изгрев“, които ни подкрепиха и гласуваха за нас на парламентарните избори на 26 март.

РС на БСП изказва своята благодарност и към всички членове на секционни избирателни комисии, застъпници и представители на БСП. В проведените избори за 44-то Народно събрание те бяха всеотдайни и мотивирани и са с основна заслуга за нормалното протичане на изборния ден в нашия район. Всички тези 88 наши членове и симпатизанти с положения труд бяха гаранция за точното отчитане на изборния резултат и точно проведеното  паралелно преброяване.

В срок до 12.05.2017 г. Младежкото обединение, Обединението на жените социалистки и Движението на ветераните в БСП – Район „Изгрев“ трябва да проведат събрания, на които да отчетат дейността си по време на предизборната кампания. Отчетите да бъдат представени от техните председатели пред РС на БСП на заседанието му през м. май.

Оттук нататък усилията на РС на БСП, Младежкото обединение, Обединението на жените социалистки, Движението на ветераните и ОПО следва да бъдат насочени към преодоляването на констатираните с анализа допуснати слабости в предизборната кампания при провеждането на предсрочните парламентарни избори през 2017 г. и да се съсредоточат върху подготовката за участие на Районната организация на БСП в местните избори през 2019 г. с цел тяхното спечелване.