Последни новини

БСП Изгрев ще извърши преглед на организационното състояние на ОПО година след структурирането им

По решение на Изпълнителното бюро на Районния съвет на БСП от 17.05.2017 г., през втората половина на м. юни и през м. юли ще се проведат срещи на ИБ на РС и на РКК на БСП с председателите на ОПО. Целта е да се извърши преглед на организационното състояние на ОПО една година след структурирането им и да се провери редовността на събираемостта на членския внос за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г.

Друго решение на ИБ от вторник е за провеждане на заседание на РС съвместно с РКК на БСП, на което да бъдат изслушани и приети отчетите на Младежкото обединение, Обединението на жените социалистки и Движението на ветераните за дейността им по време на предизборната кампания за 44-то НС. Заседанието ще се проведе на 29 май.