Последни новини

Районният съвет на БСП – Изгрев прие плана за своята работа до края на 2017 година

На заседание, проведено на 26 юни, РС на БСП прие плана за дейността си до края на годината. Той е изцяло насочен към организационната подготовка за стартиране на продължителна и ефективна предизборна кампания, с цел спечелване на местните избори през 2019 година.

Сред основните задачи са предприемане на мерки за разширяване на влиянието на Районната партийна организация; решително подобряване на работата на хоризонталните структури на Районната организация на БСП с цел разширяване на тяхното влияние; и целенасочени мерки за повишаване ефективността на взаимодействието с районните структури на политическите партии.

Беше приет и график за провеждане (заедно с въпросите за обсъждане) на ежемесечните заседания на РС за месеците от юли до декември.

Основните масови мероприятия с партийния актив, социалисти и симпатизанти до края на годината са: организиране на участието на социалисти и симпатизанти на БСП от района в традиционния събор на левицата на връх Бузлуджа на 29 и 30 юли 2017 г.; честване на 73-та годишнина от победата на Деветосептемврийското въстание; провеждане на разширено заседание на РС на БСП, РКК и председателите на ОПО с участието на народни представители от „БСП за България“ в 23 Многомандатен избирателен район по повод началото на есенно-зимния политически сезон; и тържествено изпращане на 2017 г. и посрещане на 2018 г. с членовете на РС, РКК и председателите на ОПО на БСП.