Последни новини

БСП Изгрев постави началото на процедурата по определяне на кандидата си за кмет за изборите през 2019 г.

На заседание на РС на БСП – Район „Изгрев“, проведено на 13 септември, и с участието на членовете на РКК, председателите на основни партийни организации и членове на техните ръководства, бяха приети критериите и механизма за определяне на кандидата на БСП за кмет на района за местните избори през 2019 г. По покана на РС, гости на заседанието бяха председателят на БСП София Калоян Паргов и народните представители Жельо Бойчев, Христо Проданов и Георги Свиленски.

Предвид актуалната политическа обстановка в Район „Изгрев“, създадена след последните местни избори през 2015 г. и проведените през 2016 г. и 2017 г. избори за президент и вицепрезидент и избори за 44-то Народно събрание, Изпълнителното бюро предложи, а РС определи критериите, на които следва да отговаря кандидатът на партията за районен кмет и механизма за неговото издигане.

Сред по-важните критерии са: български гражданин, за когото са налице изискванията на законите на страната; жител на Район „Изгрев“ с постоянна адресна регистрация на негова територия не по-малко от три години; член на Районната организация на БСП с не по-малко от една година партиен стаж; обществен опит и авторитет и обществен ангажимент чрез изявени граждански позиции; минимална образователна степен магистър и експертен професионален опит; ефективност и пълноценност в колективни работни формати.

Организационният механизъм за обсъждане, издигане и определяне на кандидата на БСП  за кмет на Район „Изгрев“ включва: номинации от основните партийни организации при максимално широко участие на техните членове; събранията на ОПО за номиниране на кандидати ще се проведат в годишната отчетна кампания по график, определен с допълнително решение на РС на БСП; разглеждането на предложенията на ОПО за кандидат за кмет на района ще стане на  следващото четвърто заседание на ХХ-та Районна партийна конференция, което ще определи окончателно кандидата на БСП за кмет на Район „Изгрев“. Отчетната кампания в Районната организация на БСП по традиция ще протече през месеците декември 2017 г. и януари 2018 г. и ще завърши с четвъртото заседание на ХХ-та Районна конференция през първото тримесечие на 2018 г.

Беше отчетено, че електоралната тежест от над 4 500 гласа, която районната организация постигна за БСП в Район „Изгрев“ в два последователни национални избора (президентските през 2016 г. и парламентарните през 2017 г.), е добра основа за следващите местни избори. Тя е показател за кондицията на Районната партийна организация и за способността на РС на БСП и на основните партийни организации да мобилизират социалистите и симпатизантите за разкриване в максимална степен на изборния потенциал на партията. За сведение настоящият кмет на района бе избран през 2015 г. след като получи 4 100 гласа на първия тур и 2 000 гласа на втория.

Успехът на местните избори би бил възможен, ако се започне отрано подготовката за тях, за да се проведе мащабна, продължителна и пълноценна местна кампания. Затова на 11.04.2017 г. РС на БСП реши кандидатът за кмет на района на Районната организация на БСП да бъде излъчен по време на отчетната кампания в районната организация през 2018 г. Кандидатът за кмет, заедно с ръководството на РС на БСП, ще разработят подробна, конкретна и обхватна предизборна платформа, в която ще бъдат отразени всички проблеми в Район „Изгрев“ и възможностите за разрешаването им. В годината на изборите платформата ще бъде представяна на гражданите на района от вече определения кандидат за кмет и определените в началото на 2019 г. кандидати за общински съветници.

Заседанието приключи с отбелязване на 73-годишнината от Деветосептемврийската революция в България. Присъстващите бяха поздравени от председателите на ГС и на РС на БСП Калоян Паргов и Цветелин Софрониев. Калоян Паргов поднесе и поздравление от председателя на НС на БСП Корнелия Нинова, която не можа да присъства лично поради пътния инцидент, който претърпя предишния ден.