Последни новини

През октомври БСП Изгрев ще направи преглед на организационното и финансово състояние на основните си партийни организации по интереси

В плана за работа на Районния съвет на БСП през 2017 г. е предвидено да се направи преглед на организационното и финансово състояние на ОПО по интереси в Район „Изгрев“. Това е темата на заседанието на Изпълнителното бюро в присъствието на председателя на Районната контролна комисия, което е насрочено за 12 октомври. На заседанието са поканени и председателите на ОПО по интереси – общо седем на брой.

Изпълнителното бюро ще определи дата за заседание на РС и РКК на БСП през м. октомври по същата тема.

Преглед на организационното и финансово състояние на териториалните ОПО (16 на брой) беше направен през м. юли тази година. Тогава беше проведена и срещата на ИБ и председателя на РКК с техните председатели.