Последни новини

Завърши прегледът на организационното и финансовото състояние на основните партийни организации в БСП Изгрев

На заседанието на РС и РКК на БСП – Район „Изгрев“, проведено на 23.10.2017 г., бе изслушан доклада на РКК на БСП относно организационното и финансово състояние на основните партийни организации по интереси. С това завърши цялостният преглед на състоянието на ОПО в Районната партийна организация. Той започна през месец юли, когато обект на проверката на РКК бяха териториалните организации.

Основните изводи са три: ОПО поддържат коректно актуалната численост на своите членове – в седемте ОПО по интереси членуват 111 социалисти, а в 16-те териториални организации – 492-ма социалисти; събираемостта на членския внос е добра, като само 2 организации от общо 23 не са отчели своевременно в РС членския внос за 2017 г., а за 2016 г. всички организации са отчетени; една година след организационната реформа в Районната организация на БСП ОПО са в добра организационна кондиция, демонстрирана и по време на двата национални избора през този период – президентските през 2016 г. и парламентарните през март тази година.

Оттук нататък, пред основните организации и пред Районната организация на БСП като цяло, предстои пълноценна подготовка за участието на БСП Изгрев в местните избори през 2019 г. Номинациите на кандидатури за кмет на района от основните партийни организации ще започнат от 1 декември 2017 г. и ще приключат на 31 януари 2018 г. Кандидатът на БСП за районен кмет ще бъде излъчен от следващото четвърто редовно заседание на Районната партийна конференция през пролетта на следващата година.