Последни новини

Районният съвет на БСП – Район „Изгрев“ ще открие кампанията по издигане на кандидатури за районен кмет за местните избори през 2019 г.

На свое заседание, проведено на 13 ноември, Изпълнителното бюро реши да предложи на РС на БСП да открие кампанията по номиниране на кандидатури за кмет на района за следващите местни избори през 2019 година. Заседанието на РС трябва да се проведе до края на м. ноември.

Беше обсъден и въпроса за евентуалното взаимодействие за местните избори с районните структури на други политически партии и граждански и обществени сдружения. В този смисъл ИБ ще поиска мандат от РС да има възможността да води такива разговори във времето до провеждане на изборите.