Последни новини

БСП Изгрев стартира кампанията за определяне на кандидата за кмет на района в местните избори през 2019 година

ИБ получи от РС на БСП мандат за преговори с районните структури на други партии за подкрепа на кандидата на левицата за кмет на района

На разширено заседание с участието на членовете на Районната контролна комисия и председателите на основните партийни организации, проведено на 29 ноември, Районният съвет откри кампанията за номиниране на кандидати за кмет на района в изборите през 2019 г.

Номинациите на кандидатури за районен кмет ще се правят от основните партийни организации. Събранията им ще се проведат в периода от 01.12.2017 г. до 31.01.2018 г., а кандидатите трябва да попълнят и подпишат  кадрови формуляр, мотивационно писмо и декларация за лоялност, образците за които също бяха утвърдени от РС на БСП на вчерашното заседание.

Друго важно решение от вчера е това, с което Районният съвет на БСП – Район „Изгрев“ предостави мандат на Изпълнителното бюро да провежда преговори за възможно взаимодействие с районните структури на други политически партии и граждански сдружения по повод участието на Районната организация на БСП в местните избори през 2019 година.