Последни новини

БСП Изгрев откри отчетната си кампания

На заседание на Районния съвет на БСП – Район „Изгрев“, проведено на 15.12.2017 г., бе открита отчетната кампания в районната организация. Събранията на ОПО трябва да се проведат до 31 януари 2018 г. На тях трябва да бъдат приети отчетите за дейността на организациите през 2017 г. и финансовите им отчети за тази година. ОПО, които имат предложения за кандидатури за кмет на района, трябва да ги направят на отчетните си събрания. Такова решение бе взето на 29.11.2017 г.

Заседанието на РС се проведе с участието на членовете на Районната контролна комисия, председателите на ОПО и членове на техните ръководства. След заседанието се състоя и новогодишното тържество на Районната организация на БСП. Социалистите от Район „Изгрев“ бяха поздравени по случай Коледните и Новогодишни празници от председателя на Градския съвет на БСП Калоян Паргов и от председателя на Районния съвет на БСП Цветелин Софрониев.