Последни новини

Отчетната кампания в БСП Изгрев приключи

Приключиха отчетните събрания в основните партийни организации в БСП Изгрев. Беше избран един нов председател на ОПО и бяха направени две предложения за районен кмет в местните избори догодина. Остава да се проведе отчетното заседание на Районната партийна конференция.

Междувременно, на 26 януари се проведе разширено заседание на РС на БСП с участието на членовете на Районната контролна комисия, председателите на ОПО и членове на техните ръководства. В заседанието участие взе и Момчил Неков – член на Европейския парламент и член на НС на БСП. Най-важните решения, които бяха приети, са тези, с които бяха одобрени бюджета на Районната организация на БСП за 2018 г. и Плана за работа на РС за първото полугодие. От последния документ става ясно, че заседанието на Районната конференция, което ще определи кандидата на БСП за кмет на района в изборите през 2019 г., ще се проведе през месец март. Датата, дневният ред, работните органи, правилата за работа и графика за провеждане на конференцията ще бъдат определени с решение на РС на БСП до края на този месец.

Момчил Неков отговори на много въпроси по актуалните политически теми и запозна присъстващите със своите приоритети и инициативи в работата си в Европейския парламент.