Последни новини

БСП Изгрев започна политическия сезон с нови членове на Районния съвет и на Изпълнителното бюро

На 20 септември се проведе първото заседание на РС на БСП – Район „Изгрев“ след лятната пауза. То бе с участието на членовете на Районната контролна комисия и председателите на основните партийни организации.

В началото на заседанието съставът на РС бе попълнен с двама нови членове, определени с гласуването на последната изборна конференция през 2016 г.

Единодушно бяха подкрепени новата структура и състав на ИБ, предложени от председателя на РС. Новото бюро се състои от председателя, четирима заместник председатели (един нов) и четирима членове. Ресорите на заместник председателите са организационна дейност и изборен процес; местна политика и местно самоуправление; коалиционна политика и отношения с неправителствени организации; и идейно – политически въпроси. Ресорите на членовете на ИБ са координация на дейностите съответно на Младежкото обединение, Обединението на жените – социалистки и Движението на ветераните, както и обучение на млади социалисти.

РС реши на 11 октомври да се проведе Районно съвещание на партийния актив, което ще обсъди проекта на БСП „Визия за България“ с участието на народни представители от левицата.

След заседанието тържествено беше отбелязана 74-та годишнина от Девети Септември 1944 г.