Последни новини

БСП Изгрев с позиция срещу презастрояването на района

На последното си заседание за 2018 г., проведено на 14 декември, РС на БСП – Район „Изгрев“ прие позиция на районната организация срещу презастрояването на територията на района.

Проектът беше предложен от общинския съветник Альоша Даков. В позицията се казва:

„Районният съвет на БСП – район “Изгрев“ категорично заявява своята позиция  за недопускане на презастрояване на район „Изгрев“, Столична община. Промяната на устройствените планове на район „Изгрев“ трябва да бъде възможна само при гарантиране на интересите на жителите на района за качествена жизнена среда, нормално транспортно обслужване, достъп до детски градини и училища, запазване и развитие на зелените площи.

Недопустимо е да бъдат влошени условията за живот, заради инвестиционен интерес за строителство на сгради с огромна разгърната застроена площ, без да има обследване на техническата и инженерната инфраструктура и без да е направено обследване на транспортната достъпност. Пример за такъв подход от страна на кмета на район „Изгрев“ и ръководената от него администрация е формално проведеното обществено обсъждане на проект за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV-1805, кв. 7, м. Дианабад, чрез който се дава възможност за строителство на 75 метрова сграда на бул. „Г.М. Димитров“ и ул. „Николай Хайтов“.

Органите на местното самоуправление и местната администрация са длъжни да се ръководят в действията си само от интересите на гражданите на общината. Районният съвет на БСП – район “Изгрев“ настоява за пълно и точно прилагане на нормативната уредба от страна на местната власт при извършване на   градоустройствени процедури и издаване на разрешения за строителство в район „Изгрев“.

На същото заседание бе открита и отчетната кампания в Районната организация на БСП. На своите събрания, които трябва да се проведат до 31.01.2019 г., основните организации могат да направят предложения за кандидати на БСП за евродепутати, общински съветници и кмет на София.