Последни новини

БСП Изгрев проведе отчетно-изборната си конференция. Нейният мандат ще премине под знака на управлението на района.

На 15 февруари БСП Изгрев проведе своята отчетно-изборна конференция. Мандатът на XXI-та Районна конференция съвпада с мандата на избрания на местните избори кмет на района д-р Делян Георгиев и в този смисъл и върху нейния състав и решения през следващите 4 години ще падне отговорността за успешното управление на Изгрев.

Конференцията преизбра председателя на РС на БСП Цветелин Софрониев, който получи голямо доверие от делегатите – 89%. Кандидатът за постта му Милана Недялкова остана с едва 11%.

Конференцията избра и новия Районен съвет, като го  оптимизира от 31 на 21 члена. Половината от състава му е обновен с нови членове. Оптимизиран е и съставът на Районната контролна комисия от 7 на 5 члена, като само един тях попадна и в новия състав. Председателят също е нов – Ева Грекова.

На първото си заседание РС избра единодушно новото и обновено с 25% Изпълнително бюро, предложено от председателя. Съставът му е от 9 члена, като заместник-председателите са четирима – по организационните въпроси, кметът на района, по коалиционната политика и по въпросите на местното самоуправление.

Останалите четирима члена според структурата на ИБ, отговарят за дейността на трите хоризонтални структури /Младежко обединение, Обединение на жените-социалистки и Движението на ветераните/, както и за правното обслужване на РС, който ще отговаря и за предстоящия в района вътрешно-партиен избор на председател на БСП.

 

РС прие и бюджета на районната организация за 2020 г.

Две от хоризонталните структури са с нови председатели – Младежкото обединение и Обединението на жените-социалистки.