Последни новини

БСП Изгрев прие отчета на кмета на района за първите шест месеца от мандата му

Д-р Делян Георгиев представи на Изпълнителното бюро на БСП – Район „Изгрев“ отчета си за първите шест месеца от своя мандат, които изтекоха на 12 май. Той съдържа свършеното от районната администрация по отношение на инфраструктурата, зелената система, културата и социалната сфера.

На първото си заседание след приключване на карантинното положение, ИБ беше запознато и с проектите, които се изпълняват в момента от администрацията на района, и които ще бъдат заложени за изпълнение в следващия бюджетен период.

Отчетът ще бъде представен и на Районния съвет на заседанието му през следващия месец.

ИБ реши още партийните клубове в района да се отворят на 1 юни с нормалното работно време, както и от тогава да се възстанови напълно дейността на Районната организация на БСП.