Последни новини

БСП Изгрев изключи от партията районния кмет Делян Георгиев за 10 нарушения на Устава на БСП

На заседание, проведено на 05.12.2022 г., Районният съвет на БСП, по предложение на Изпълнителното бюро, прие решение за изключване на районния кмет Делян Георгиев от БСП.

Причините за налагането на тази мярка за партийно въздействие са: чудовищната политическа репресия върху членовете на БСП в районната администрация – уволнението им по политически причини само, че са членове на партията, невиждано извращение нито по времето на СДС, нито по времето на ГЕРБ; упражняването на еднолична власт и недопускане на БСП в управлението на района, въпреки спечелените от партията кметски избори през 2019 г.; пълната липса на уставна отчетност пред Районната конференция на БСП вече три години; незаплащане на членския внос в размерите и по начина, определени от НС на БСП; неправомерно начисляване и изискване за заплащане на местни данъци и такси в размер над 13 000 лв. за ползване клубовете в района от БСП; отнемане на ползването на един партиен клуб от районната организация.

С горното районният кмет е нарушил десет разпоредби на Устава на БСП.